Projekty

funduszeeuropejskie
start-up in Poland
PARP
UE

Program Akceleracji MIT Enterprise Forum Poland realizowany we współpracy z Dużymi Przedsiębiorstwami dla Startupów w branży energetycznej, surowcowej, ochrony zdrowia oraz finansowej, dofinansowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją Przedsiębiorczości Technologicznej a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 7 grudnia 2016 r. nr UDA-POIR-02.04.01-0001/16-00 o powierzenie grantu w ramach pilotażu Scale UP, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania: 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

Okres realizacji Projektu: od 7 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2018 r.
Liczba uczestników: 23 Startupy w pierwszej rundzie programu akceleracyjnego
 

mitefpoland

Partnerzy MIT Enterprise Forum Poland:

Let’s Fintech with PKO Bank Polski
Raw Material Sector
Energy
Health
 

pkobp

 

cuprum

 

pgnig

 

adamed

fundacja pko visa hp intel
campuswarsaw wardynski jwp rzecznicy patentowi stowarzyszenie-organizatorów-ośrodkow-innowacji-i-przedsiębiorczości-w-polsce
 

fundacja na rzecz przedsiębiorczości

 

cybersecurity

 

weil

 

DFK doradztwo księgowe